ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατάλογος Έργων

Για σκοπούς διαφάνειας όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται κάτω από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», δημοσιοποιείται Κατάλογος με όλα τα  έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση. Ο Kατάλογος ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα έργα μπορούν να παρουσιαστούν ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ταμείο, Άξονα Προτεραιότητας ή Τύπο Έργου. Για κάθε έργο παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες, όπως η ονομασία του Δικαιούχου, σύντομη περιγραφή, τοποθεσία και κόστος του έργου. Επιπρόσθετα, δίνεται η επιλογή  στους ενδιαφερόμενους να εξάγουν τον Κατάλογο σε μορφή  Excel, CSV ή JSON, για να ταξινομούν, να αναζητούν και να συγκρίνουν στοιχεία για τα έργα.

Contact our department