Επιτροπή Παρακολούθησης

Γενικά

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», έχει συσταθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 78.483, ημερ. 11/3/2015) και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) αριθ.1303/2013, μία κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τα δύο Προγράμματα.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών, των Ενδιάμεσων Φορέων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και εκπρόσωποι από αντιπροσωπευτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα συμμετέχουν επίσης, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η σύνθεση, τα καθήκοντα και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, ορίζονται στον Εσωτερικό της Κανονισμό.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται είτε μέσω συνεδρίας της Επιτροπής, είτε ακολουθώντας τη γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως προνοείται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.