Διαβούλευση

Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης

Η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης των Προγραμματικών Εγγράφων για την περίοδο 2014-2020 συστάθηκε βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2014.

Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία στην Κύπρο.

Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο συντονισμός της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας καταρτισμού των Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου 2014-2020, και η στρατηγική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι Γενικοί Διευθυντές των εμπλεκόμενων Υπουργείων.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο των Προγραμματικών Εγγράφων, αποσκοπώντας στην επίτευξη συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ των Προγραμμάτων, εξετάζει τυχόν τροποποίηση του περιεχομένου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, παρακολουθεί το βαθμό υλοποίησης των Προγραμμάτων σε στρατηγικό επίπεδο. Επιπρόσθετα θα ενημερώνεται για την ετοιμασία της Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου που θα ετοιμαστεί το 2017, διασφαλίζει το συντονισμό και με άλλα Προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και με εθνικές πολιτικές, και προωθεί σχετικές εισηγήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, για λήψη αποφάσεων πολιτικής, οι οποίες θα προωθούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.