ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Μελέτη Εκ των Πρότερων Αξιολόγησης

ΜΕΛEΤΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡOΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ ΜΕΛEΤΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡOΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΕΔΕΤ)

Στις 28 Ιουλίου 2017 έχει ολοκληρωθεί η μελέτη εκ των πρότερων αξιολόγησης για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ  - και συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  - με την υποβολή του τελικού παραδοτέου. Για τη ετοιμασία της εν λόγω μελέτης η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) των ΕΔΕΤ, υπέγραψε στις 30 Νοεμβρίου 2016 συμφωνία  παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).


Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης ήταν η παροχή εμπεριστατωμένης ανάλυσης και καθοδήγησης προς την ΔΑ αναφορικά με την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων  στα πλαίσια του εν λόγω ΕΠ.  Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  από την ΕΤΕπ  βασίστηκε στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (1303/2013).

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.