e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων

Η ετοιμασία στρατηγικής για την προώθηση της απασχόλησης των νέων αποτελεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Με βάση τα πιο πανω και για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έχει καταρτιστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ) το οποίο έχει ως ομάδα στόχου τους νέους ηλικίας 15-29 ετώνοι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το ΕΣΔΑΝ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις του Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία», σύμφωνα με την οποία για κάθε νέο ηλικίας 15-24 ετών θα πρέπει να προσφέρεται μια ποιοτική ευκαιρία απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός 4 μηνών από την ημέρα που παραμένει άνεργος ή που ολοκληρώνει / διακόπτει την εκπαίδευσή του. Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθούν μέτρα στήριξης των νέων για διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας καθώς και μέτρα για ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Contact our department