e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Επικοινωνιακή Στρατηγική

Η Διαχειριστική Αρχή ετοίμασε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 116 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, κοινή Στρατηγική Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή». Η Στρατηγική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα βασικά μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα ληφθούν για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων και του ευρύτερου κοινού, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα πρέπει να αξιολογούνται.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης των ΕΠ, η οποία θα εγκρίνει και τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις της.

Contact our department