Προγραμματικά Έγγραφα

Παρακολούθηση Προόδου

Η Έκθεση Προόδου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη ΓΔ ΕΠΣΑ στις 30 Αυγούστου 2017 και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Στις 13/12/17 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΓΔ ΕΠΣΑ η Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης της προόδου υλοποίησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), όπως αυτή καταγράφεται στην Έκθεση Προόδου 2017 της ΣΕΣ, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26/9/2017.
Contact our department