Όλα τα νέα μας

Subject:22/09/2017: 3η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» θα συνεδριάσει για τρίτη φορά στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Contact our department