Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

Με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ, δημιουργήθηκε ένα παγκύπριο δίκτυο Πράσινων Σημείων (ΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει 22 σταθερά σημεία. Στα σημεία αυτά, οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης, όπως ανακυκλώσιμα υλικά, υφάσματα, κλαδέματα, φάρμακα, λαμπτήρες, υλικά καθαρισμού, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά) και πολλά άλλα. Τα απόβλητα που θα συγκεντρώνονται στα ΠΣ θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη μετέπειτα διαχείριση ή τελική διάθεση τους.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 προωθείται η κατασκευή πρόσθετων πράσινων σημείων, ώστε να διευρυνθεί η κάλυψη του δικτύου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
Η κατασκευή των ΠΣ θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων για την ορθή ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, εκτροπή από την ταφή), στη μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (CO2 και CH4), στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, στη μείωση απόρριψης χρήσιμων αντικείμενων και υλικών καθώς και στην ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Περίοδος Υλοποίησης: Προγραμματική Περίοδος 2007-2013, Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προϋπολογισμός: € 8 εκ.

Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: 85%

Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: email: spalpanis@wdd.moa.gov.cy

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.