Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Διαβούλευση (30 Ιουλίου – 7 Σεπτεμβρίου 2020): Αξιοποίηση πόρων της Πολιτικής Συνοχής και Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ 2021-2027

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως Εθνική Αρχή Προγραμματισμού για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έχει ανακοινώσει την έναρξη ευρείας διαβούλευσης για την διαδικασία ετοιμασίας των προγραμματικών εγγράφων μέσω των οποίων θα αξιοποιηθούν οι πόροι που έχει εξασφαλίσει η Κύπρος από τις εν λόγω Πολιτικές μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. Η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε να εξασφαλίσει περίπου €1 δις από την Πολιτική Συνοχής και €37 εκ. από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (κοινοτική συνεισφορά σε τιμές 2018) για την επόμενη επταετία.
 
Η Διαβούλευση θα γίνει στη βάση του εγγράφου «Επενδυτικός Σχεδιασμός», το οποίο έχει τύχει της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. Στη διαβούλευση συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα περιλαμβανομένων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων φορέων με βάση τις αρχές της εταιρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
 
Στο εν λόγω έγγραφο καταγράφονται οι επενδυτικές προτεραιότητες της Κύπρου οι οποίες θα υλοποιηθούν στη βάση των στρατηγικών επιδιώξεων της ΕΕ. Το έγγραφο καταρτίστηκε με βάση:

  1. τις προτάσεις που λήφθηκαν από τα Υπουργεία/Υφυπουργεία στους τομείς αρμοδιότητάς τους,
  2. τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς στους οποίους ενδείκνυται η στήριξη από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο για το 2019),
  3. τις «Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις» του Συμβουλίου της ΕΕ για την Κύπρο (2019 και 2020) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
  4. την εθνική στρατηγική της Κύπρου, όπως περιγράφεται στη Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής 2020-2022 και
  5. τις επί μέρους τομεακές στρατηγικές (π.χ. Στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα, Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία).

Εισηγήσεις/σχόλια πάνω στο έγγραφο «Επενδυτικός Σχεδιασμός», μπορούν να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση dgepcddgepcd.gov.cy, μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.