Όλα τα νέα μας

Subject:31/05/2018: Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το έτος 2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μετά την έγκριση τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 25/5/18, οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για το έτος 2017, υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να δείτε την Ετήσια Έκθεση 2017 του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» πατήστε εδώ

Για να δείτε την Ετήσια Έκθεση 2017 του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» πατήστε εδώ

Contact our department