Όλα τα νέα μας

Subject:30/08/2017: Υποβολή Έκθεσης Προόδου 2017 για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Υποβλήθηκε στις 30/8/2017 η Έκθεση Προόδου 2017 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020, η οποία παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης της ΣΕΣ μέχρι τις 31/12/2016.

Η Έκθεση καταρτίσθηκε σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των τεσσάρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 («Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» και «Θάλασσα»), υπό τη γενική ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης  και εγκρίθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης.

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε εδώ.
Contact our department