Πολυμέσα

Εκθέσεις Φωτογραφίας

Έργα που υλοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας την περίοδο 2007 – 2013

Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €10,9εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €9,3εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €4,4εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €3,7εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ίδρυση Εσπερινής Τεχνικής Σχολής στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €3,9εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €3,3εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που Λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €3,1εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €2,6εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου: €5,4εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €4,6εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τοποθέτηση Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €8,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €7,2εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €6εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €5,1εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου: €3,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €3εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κάτοικους της Κύπρου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €3,2εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €2,8εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €12,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €10,6εκ. | Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €12,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €10,6εκ. | Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €12,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €10,6εκ. |  Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Ανακαίνιση Παττίχειου Δημοτικού Μεγάρου στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €7,8εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €6,6εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Κατασκευή Ανελκυστήρα και Άλλες Συμπληρωματικές Εργασίες

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €2εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €1,7εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Κατασκευή Ανελκυστήρα και Άλλες Συμπληρωματικές Εργασίες

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €2εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €1,7εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Βελτίωση της Οδού Πιαλαί Ππασιά στην Λάρνακα

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €9,8εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €8,3εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λάρνακας

Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Τακτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €5,4εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €4,6εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λευκωσίας

Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €6,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €5,5εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λευκωσίας

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €13εκ.  |  Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €11εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €13εκ. |  Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €11εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €13εκ.  |  Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €11εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Κτίρια, Σχολεία και Στρατόπεδα

Δημόσια Δαπάνη: €3,7εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €3,1εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €22,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €19,1εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίων Χορηγιών: €24εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €20,4εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίων: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €106εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €90εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Κοκκινοχωριών

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €76,3εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €65εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων σε Όλη την Κύπρο

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €13,5εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €11,5εκ.
Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €21,3εκ.   |   Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €18,1εκ.   |   Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €21,3εκ.   |   Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €18,1εκ.   |   Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €21,3εκ.   |   Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €18,1εκ.   |   Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου και 5 Παράλληλων Κυματοθραυστών στο Ζύγι

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €14,3εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: €7,2εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Σχέδιο Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου: €1,87εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: €933.000εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.