Πολυμέσα

Εκθέσεις Φωτογραφίας

Έργα που υλοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας την περίοδο 2007 – 2013

Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €10,9εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €9,3εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €4,4εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €3,7εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ίδρυση Εσπερινής Τεχνικής Σχολής στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €3,9εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €3,3εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που Λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €3,1εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €2,6εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου: €5,4εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €4,6εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τοποθέτηση Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €8,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €7,2εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €6εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €5,1εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου: €3,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €3εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κάτοικους της Κύπρου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €3,2εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου: €2,8εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €12,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €10,6εκ. | Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €12,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €10,6εκ. | Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €12,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €10,6εκ. |  Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Ανακαίνιση Παττίχειου Δημοτικού Μεγάρου στη Λεμεσό

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €7,8εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €6,6εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού

Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Κατασκευή Ανελκυστήρα και Άλλες Συμπληρωματικές Εργασίες

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €2εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €1,7εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Κατασκευή Ανελκυστήρα και Άλλες Συμπληρωματικές Εργασίες

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €2εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €1,7εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Βελτίωση της Οδού Πιαλαί Ππασιά στην Λάρνακα

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €9,8εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €8,3εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λάρνακας

Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Τακτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €5,4εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €4,6εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λευκωσίας

Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €6,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €5,5εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Λευκωσίας

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €13εκ.  |  Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €11εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €13εκ. |  Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €11εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €13εκ.  |  Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €11εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Κτίρια, Σχολεία και Στρατόπεδα

Δημόσια Δαπάνη: €3,7εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €3,1εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου Χορηγιών: €22,5εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €19,1εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίων Χορηγιών: €24εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: €20,4εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίων: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €106εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €90εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Κοκκινοχωριών

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €76,3εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €65εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων σε Όλη την Κύπρο

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €13,5εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €11,5εκ.
Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €21,3εκ.   |   Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €18,1εκ.   |   Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €21,3εκ.   |   Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €18,1εκ.   |   Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €21,3εκ.   |   Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: €18,1εκ.   |   Φορέας Υλοποίησης:  Υπουργείο Εσωτερικών

Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου και 5 Παράλληλων Κυματοθραυστών στο Ζύγι

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €14,3εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: €7,2εκ.
Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Σχέδιο Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Σχεδίου: €1,87εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: €933.000εκ.
Φορέας Διαχείρισης Σχεδίου: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Contact our department