Διαβούλευση

Άλλη Διαβούλευση

Εκδήλωση για Παρουσίαση του Εγγράφου θέσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των προγραμμάτων στην Κύπρο την περίοδο 2014 -2020 (EC Position Paper), 16 Νοεμβρίου 2012

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2012, έγγραφο με τη θέση της για την Κύπρο σχετικά με την ετοιμασία των προγραμματικών εγγράφων για αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2014 – 2020. Με το εν λόγω έγγραφο ορίζεται το πλαίσιο διαλόγου μεταξύ των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προετοιμασία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις βασικές προκλήσεις της χώρας και παρουσιάζει τις αρχικές απόψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής για τις κύριες προτεραιότητες χρηματοδότησης στην Κύπρο.

Στις 16 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία έγινε παρουσίαση από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του εν λόγω εγγράφου. Ακολουθεί σχετικό Υλικό της εκδήλωσης:

 

Contact our department