Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

EΡΓΟ: ΜΟΝAΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΗΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή της Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για την Επαρχία Λεμεσού και συμβάλλει στην εναρμόνιση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των τα στερεών αποβλήτων.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Το έργο διασφαλίζει την ασφαλή διάθεση στερεών οικιακών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διακοπής της λειτουργίας του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στην τοποθεσία «Βατί» της Επαρχίας Λεμεσού, ενώ επιλύει τεράστια προβλήματα που προκαλεί αυτή η λειτουργία. Συμβάλλει επίσης στους στόχους της εκτροπής των βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανακύκλωσης. Ο πληθυσμός που εξυπηρετεί το έργο είναι περίπου 235.000 άτομα. Οι ποσότητες αποβλήτων προς επεξεργασία είναι περίπου 140.000tn / έτος.

Περίοδος Υλοποίησης: Απρίλιος 2015 – Νοέμβριος 2017

Συνολικός Προϋπολογισμός: €54.000.000

Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής:
85%

Φορέας Υλοποίησης:
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

Περισσότερες Πληροφορίες:
Τηλ.: 22609237  |  E-mail:

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.