Όλα τα νέα μας

Subject:07/12/2017: Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Contact our department