Όλα τα νέα μας

Subject:18/12/2017: Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Contact our department