Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

ΕΡΓΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε)

Περιγραφή/Στόχος Έργου:
Με σκοπό την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και στους μαθητές, εφαρμόζεται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε)» σε 96 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές).


Μεταξύ άλλων προσφέρονται:

  • Δωρεάν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης προς μαθητές και γονείς, σε πρωινό και απογευματινό χρόνο.
  • Πρόσθετες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τους μαθητές και τους γονείς, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.
  • Υποστηρικτικός/τεχνολογικός εξοπλισμός στα σχολεία.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Από το Πρόγραμμα επωφελούνται ήδη περίπου 15.000 μαθητές που αποτελούν το 14% του μαθητικού πληθυσμού, με στόχο τη σταδιακή κάλυψη του 15% του μαθητικού πληθυσμού μέχρι το 2020.

Περίοδος Υλοποίησης: 2015-2023
Προϋπολογισμός: €29 εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: 85%
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Περισσότερες Πληροφορίες: Τηλ.: 22800780 Email: drase@schools.ac.cy     

 

Contact our department