Όλα τα νέα μας

Subject:04/08/2017: Διαδικασία Διαβούλευσης για Έγκριση της Έκθεσης Προόδου 2017 για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020

Η Έκθεση Προόδου 2017 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020 παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης της ΣΕΣ μέχρι τις 31/12/2016 και καταρτίσθηκε σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των τεσσάρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 («Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» και «Θάλασσα»), υπό τη γενική ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).

Η διαδικασία διαβούλευσης για έγκριση της  Έκθεσης από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης, άρχισε στις 4/8/2017 και θα ολοκληρωθεί στις 25/8/2017. Ακολούθως, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, η Έκθεση θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε εδώ.

Contact our department