Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή/Στόχος Έργου: 

  1. Δημιουργία  δύο επιπρόσθετων Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λεμεσό και τη Λάρνακα για  εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού αιτητών σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
  2. Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λευκωσία καθώς και της Μονάδας Διαχείρισης του Συστήματος Αξιολόγησης. 
  3. Συνέχιση, διεύρυνση και συστηματοποίηση  της εφαρμογής του επιστημονικού εργαλείου ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για ομοιόμορφη, επιστημονική και κοινά αποδεκτή αξιολόγηση της αναπηρίας και των αναγκών και δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρίες και από άλλες κρατικές υπηρεσίες αλλά και από υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα

 

Total Budget: €4.215.600

ESF contribution: €3.583.260 (85%)

Implementing Body: Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities. 

Περισσότερες Πληροφορίες:  www.mlsi.gov.cy/dsid

 

Contact our department