Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 26/06/2009
Θέμα : Σεμινάριο Διαχειριστικής Αρχής

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, διοργανώνει Σεμινάριο για τις «Διαδικασίες Χρηματορροών και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 και ώρα 08:00 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στην Λευκωσία.

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία και διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειών για πιστοποίηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν/πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενταγμένων έργων. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής για (α) τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης της Συμβασιοποίησης και Πορείας Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων», (β) τις «Χρηματορροές», (γ) την «Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου», και (δ) τις «Διαδικασίες Επαληθεύσεων» για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ερατώ – Ιωάννα Σαρρή (τηλ. 22602827, esarri@planning.gov.cy). 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page