Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 23/06/2011
Θέμα : Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013

Λάρνακα, Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, διοργάνωσε σήμερα στην πόλη της Λάρνακας την 5η ετήσια Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην Επιτροπή συμμετείχαν επίσης, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βασικός ρόλος της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ. Πρωταρχικός στόχος της εν λόγω Συνεδρίας ήταν η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στην υλοποίηση του κάθε Προγράμματος και η έγκριση των Ετήσιων Εκθέσεων Εκτέλεσης για το έτος 2010.

Στη Συνεδρία απεύθυνε χαιρετισμό, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Γεωργίου επεσήμανε την ικανοποιητική πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των Προγραμμάτων αφού, μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί και στα δύο Προγράμματα συνολικά 1.840 έργα, τα οποία αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη ύψους €780 εκ. περίπου. Σημείωσε ότι, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων από όλα τα Ταμεία, η Κύπρος κατατάσσεται στην 9η θέση στην απορρόφηση από τα 27 Κράτη Μέλη. Ο κ. Γεωργίου έκανε, επίσης, ειδική αναφορά στα μέτρα που προωθούνται μέσα από τα Προγράμματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και στην προτεραιότητα που δίδεται για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως επίσης, και για την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Στην Επιτροπή παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Σχεδίου Επικοινωνίας των Προγραμμάτων καθώς και δύο ενδεικτικά έργα τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τέλος, παρουσιάστηκε ολιγόλεπτο φιλμ με αποσπάσματα από την εκστρατεία πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ενημέρωση του κοινού για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε τους μήνες Δεκέμβριο 2010 - Φεβρουάριο 2011 σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και απέσπασε επαίνους τόσο από τα οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό από τη Συνεδρία βρίσκεται στην ειδική ενότητα «Επιτροπή Παρακολούθησης» της παρούσας ιστοσελίδας. 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page