Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Πόλη Χρυσοχούς

 

 

Ο εκσυγχρονισμός και η μετεξέλιξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε μια σύγχρονη δημόσια Υπηρεσία που προωθεί δυναμικά την απασχόληση εξυπηρετώντας καθημερινά με φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο άνεργους, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εργαζόμενους και εργοδότες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, επιτεύχθηκε μέσω της υλοποίησης του έργου Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά την προγραμματική περίοδο 2004–2006, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το δίκτυο επεκτάθηκε από 6 Γραφεία Εργασίας σε 14 και σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Λατσιά, Λακατάμεια, Αγλαντζιά, Αραδίπου, ανατολική περιοχή Λεμεσού (Άγιος Νικόλαος), Ύψωνα, Αγρό, Κακοπετριά, ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και Πόλη Χρυσοχούς. Τα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι στελεχωμένα με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και αξιοποιώντας σύγχρονα και αναβαθμισμένα μεθοδολογικά εργαλεία και μεθόδους παρέχουν υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης σε άνεργους και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Δημόσια Δαπάνη: €8,2εκ.

Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: €4,1εκ.

Υλοποιήθηκε από το Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies