Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Συνεδρίες Επιτροπής
 

6η Συνεδρία 26 Νοεμβρίου 2013

Στις 26 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 6η Συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής για Δράσεις Αξιολόγησης στο πλαίσιο της οποίας οι Αξιολογητές που υλοποιούν το έργο που αφορά στην «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των δύο ΕΠ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες»  παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της μέχρι σήμερα προόδου της υλοποίησης της Σύμβασης για την «Εκ των προτέρων Αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020». Τέλος, η εκπρόσωπος της Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης παρουσίασε τις Απαιτήσεις και τις καλές πρακτικές παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

 

 Ημερήσια Διάταξη 
   
 
Παρουσίαση 1

 Παρουσίαση 2

 Παρουσίαση 3

Αποφάσεις/Συμπεράσματα

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies