Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Συνεδρίες Επιτροπής

4η Συνεδρία 13 Νοεμβρίου 2012

Η 4η Συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2012 στα πλαίσια της οποίας έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των μέχρι σήμερα ενεργειών για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων, της «Μελέτης Αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν τα σημαντικά σημεία των Όρων Εντολής της επόμενης αξιολόγησης που αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου από τη Διαχειριστική Αρχή και αφορά στην «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των δύο ΕΠ στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και για άτομα με αναπηρία». Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το ρόλο της Καθοδηγητικής Επιτροπής με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση/υλοποίηση των εισηγήσεων/συμπερασμάτων των Μελετών Αξιολόγησης με απώτερο σκοπό την εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης του ρόλου της.

 Ημερήσια Διάταξη 
  

Παρουσίαση 1

 Παρουσίαση 1.a
  

Παρουσίαση 1.β

Παρουσίαση 2 

Αποφάσεις/Συμπεράσματα

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies