Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Συνεδρίες Επιτροπής

3η Συνεδρία 14 Νοεμβρίου 2011 
 
Η 3η Συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2011 στα πλαίσια της οποίας έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Μελέτης Αξιολόγησης του Σχεδίου Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», από τους ίδιους τους Αξιολογητές. Στη συνέχεια, οι αξιολογητές παρουσίασαν τη μεθοδολογία καθώς και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα  τόσο της Μελέτης Αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και της Μελέτης Αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Επιπρόσθετα, εκπρόσωπος της Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις αξιολόγησης, όπως ορίζονται στο προσχέδιο του Κανονισμού για το 2014-2020 καθώς και για την πορεία των εργασιών των Αξιολογήσεων που αφορούν στο ΕΚΤ.  Τέλος,  εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής παρουσίασε τo ενδεικτικό πλάνο Αξιολογήσεων.
 
 Ημερήσια Διάταξη 
  
 Παρουσίαση 1 
  
  Παρουσίαση 2 α 
  
  Παρουσίαση 2 β 
  
  Παρουσίαση 3 
  
  Παρουσίαση 4 
  
  Παρουσίαση 5 
 
  
  Αποφάσεις/Συμπεράσματα

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies