Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Συνεδρίες Επιτροπής

2η Συνεδρία 27 Οκτωβρίου 2010 
 
Τον Οκτώβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συνεδρία της Επιτροπής όπου παρουσιάστηκε η Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα της «Μελέτης Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων». Επίσης, έγινε παρουσίαση από εκπρόσωπο της Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών του Τμήματος Αξιολόγησης και Ανάλυσης Επιπτώσεων αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές ενός ολοκληρωμένου Πλάνου Αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε ένα ενδεικτικό πλάνο των Αξιολογήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Εκτενέστερη αναφορά έγινε στις δύο αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν μέσα στο 2011 και αφορούν στην:
 
•  Αξιολόγηση των Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» και 
 
 •  Αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας για τα ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».
 
 
Ημερήσια Διάταξη 
Παρουσίαση 1
Παρουσίαση 2
Παρουσίαση 3
Αποφάσεις - Συμπεράσματα

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies