Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Συνεδρίες Επιτροπής

Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2009. Σκοπός της πρώτης συνεδρίας της Καθοδηγητικής Επιτροπής, ήταν ο καθορισμός του πλαισίου μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η Επιτροπή και στα πλαίσια αυτά εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της. Παράλληλα έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στο επίπεδο της ΕΕ και αφορούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, για τις προγραμματικές περιόδους 2004-2006 και 2007-2013.  Έγινε επίσης, παρουσίαση της Μελέτης Αξιολόγησης που διεξάγεται για το σύστημα δεικτών.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για την οργάνωση και διεξαγωγή αξιολογήσεων στην Κύπρο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η Επιτροπή υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Διαχειριστικής Αρχής όσον αφορά το πλαίσιο και τα επόμενα βήματα για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων κατά τη διάρκεια  υλοποίησης τους.

Ημερήσια Διάταξη  
Δελτίο Τύπου 
Φωτογραφικό Υλικό 
Παρουσιάσεις 1 
Παρουσιάσεις 2 
Αποφάσεις Συμπεράσματα

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies