Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:5/2/2013 - Πρόσθετα κεφάλαια €7,75 εκ. στο 1ο προϊόν FRSP της Πρωτοβουλίας JEREMIE

Πρόσθετα κεφάλαια  7.75 εκατ. ευρώ στο «Σχέδιο για Δανειοδότηση με Συγχρηματοδότηση» της Πρωτοβουλίας JEREMIE  

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ως επίσημος Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Κύπρου, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, στα πλαίσια των οποίων υλοποιείται και η Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE στην Κύπρο, ενημερώνουν τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Οργανισμούς ότι πρόσθετα κεφάλαια ύψους 7.75 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να διατεθούν από το Tαμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού προϊόντος «Δανειοδότηση με Συγχρηματοδότηση» (Funded Risk Sharing Product) της Πρωτοβουλίας JEREMIE, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί στη Κύπρο κατά τη περίοδο 2010-2012. Η αρχική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το εν λόγω προϊόν (Call for Expression of Interest JER-008/2010/1) δημοσιεύθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2010.

Το σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Οργανισμούς τα οποία δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και πληρούν συγκεκριμένους όρους/κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική Πρόσκληση. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να διαχειριστούν τα πιο πάνω πρόσθετα κεφάλαια, ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω χρηματοπιστωτικού προϊόντος, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Σημειώματος, το αργότερο μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2013.

Τόσο το Ενημερωτικό Σημείωμα όσο και η αρχική Πρόσκληση για το εν λόγω προϊόν είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των πιο πάνω αρμόδιων φορέων (http://www.eif.org/calls_for_expression_of_interest/index.htm και

http://www.structuralfunds.org.cy – στην ενότητα Κοινοτικές Πρωτοβουλίες “J”). 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies