Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:6-7 και 13-14 Δεκεμβρίου 2012 - Ετήσιες Εκδηλώσεις Πληροφόρησης 2012

6-7 και 13-14 Δεκεμβρίου 2012 - Ετήσιες Εκδηλώσεις Πληροφόρησης 2012

Το Γραφείο Προγραμματισμού διοργανώνει εκδηλώσεις πληροφόρησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, στα δύο κύρια εμπορικά κέντρα της Κύπρου. Στο Mall of Cyprus (Λευκωσία) στις 6-7 Δεκεμβρίου 2012 και στο My Mall (Λεμεσός) στις 13-14 Δεκεμβρίου 2012. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινούν στις 12μ.μ. και θα ολοκληρώνονται στις 8μ.μ.

Σκοπός των εν λόγω εκδηλώσεων είναι να προβάλουν στο ευρύ κοινό με διαδραστικό τρόπο, τα οφέλη από την επιτυχή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων των Ταμείων της ΕΕ, μέσω της προβολής συγχρηματοδοτούμενων έργων τα οποία  συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Συγκεκριμένα, στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων θα στηθεί προωθητικό περίπτερο όπου θα διεξάγεται ένα παιχνίδι/διαγωνισμός. Τα άτομα που θα λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό θα καλούνται να αναγνωρίσουν έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. Κάθε παίκτης που θα αναγνωρίζει σωστά 3 από τις 5 απαντήσεις, θα συμμετέχει σε κλήρωση για να κερδίσει το βραβείο/δώρο του διαγωνισμού. Σε όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα δίνεται προωθητικό δώρο ένα set από 4 coasters (σουβέρ) με φωτογραφίες συγχρηματοδοτούμενων έργων. Κατά τις εκδηλώσεις, θα διανέμεται επίσης στο κοινό, ενημερωτικό έντυπο με παραδείγματα συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται στην Κύπρο.

Παράλληλα, το πιο πάνω παιχνίδι/διαγωνισμός θα διεξάγεται για το μήνα Δεκέμβριο και στο Facebook. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα Facebook Fanpage για τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην Κύπρο μέσω του οποίου οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο διαγωνισμό/παιχνίδι.

Τέλος, αναφέρεται ότι από το Δεκέμβριο 2012 μέχρι και το Μάρτιο 2013, θα υλοποιείται εκστρατεία πληροφόρησης στα ΜΜΕ, η οποία θα περιλαμβάνει τη χρήση τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπων διαφημίσεων (σε εφημερίδες και περιοδικά) και web banners σε ιστοσελίδες.

Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοικτές προς το κοινό.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies