Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 15/03/2011
Θέμα : Εγκύκλιος Ένταξης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, ‘Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα’ και ‘Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή’ για το 2007-2013, έχει εκδόσει αναθεωρημένο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 (2η Έκδοση). Οι αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές καλύπτουν όλα τα στάδια των Διαδικασιών Ένταξης Έργων καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες και πρότυπα έντυπα, απαραίτητα για την διαδικασία ένταξης έργων στα Προγράμματα. Η νέα έκδοση της Εγκυκλίου θεωρείται ότι ενισχύει την προηγούμενη έκδοση.

Οι Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες γραμμές βρίσκονται στην ειδική ενότητα «Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια»  της παρούσας ιστοσελίδας,  κάτω από την Εγκύκλιο 1.


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page