Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 25/10/2010
Θέμα : Κοινοτική Πρωτοβουλία JASPERS

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ, διοργάνωσε την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010, Σεμινάριο με θέμα την «Αίτηση Επιβεβαίωσης Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου». Το εν λόγω Σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια προώθησης της υλοποίησης των Μεγάλων Έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία της ΕΕ, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Εισηγητές στο σεμινάριο ήταν Εκπρόσωποι της Μονάδας JASPERS, του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στα πλαίσια της δωρεάν τεχνικής βοήθειας που παρέχεται μέσω της αξιοποίησης από τα Κράτη Μέλη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JASPERS. Το σεμινάριο κλήθηκαν να παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων των Δικαιούχων Μεγάλων Έργων.

Με βάση την ερμηνεία των Κοινοτικών Κανονισμών, Μεγάλα θεωρούνται τα έργα με προϋπολογισμό πέραν των €50 εκ. Στη Κύπρο, προωθούνται στο παρόν στάδιο πέντε (5) Μεγάλα Έργα για συγχρηματοδότηση από Κοινοτικούς πόρους. Στον τομέα του Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προωθούνται δύο Μεγάλα Έργα που αφορούν στην κατασκευή των Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας και Λεμεσού, ενώ στον τομέα της Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων προωθείται ένα Μεγάλο Έργο που αφορά στην Εγκατάσταση του Αποχετευτικού Συστήματος του Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων. Πρόσθετα, στον τομέα των Μεταφορών προωθείται το Μεγάλο Έργο της Κατασκευής (Κάθετου) Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, ενώ στον τομέα των Υποδομών και Υπηρεσιών στις Αστικές Περιοχές προωθείται η δημιουργία του Μεγάρου Πολιτισμού Κύπρου.
 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page