Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 15/10/2010
Θέμα : Σχέδιο Κινήτρων για απασχόληση ατόμων με αναπηρίες

Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €179.670,37

Το Έκτακτο Σχέδιο αφορά στην Παροχή Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία στον Ιδιωτικό Τομέα και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους 75% του ετήσιου μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου, με μέγιστο ύψος €15.000 κατά άτομο ανά έτος. Επιπλέον παραχωρείται οικονομική βοήθεια με ένταση 25% των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ύψος €5.000 ανά άτομο, για την κατασκευή διευκολύνσεων ή την κατάλληλη προσαρμογή χώρων ή αγορά μηχανημάτων / εξοπλισμό γραφείου ή για δαπάνες απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για την για υποστήριξη εργαζομένων με αναπηρία ή και σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος παρέχει προστατευόμενη εργασία για οποιεσδήποτε δαπάνες διοίκησης και μεταφοράς οι οποίες απορρέουν άμεσα από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση του εργοδότη για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dl

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).


Πρόσκληση 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page