Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 30/09/2010
Θέμα : Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE

Υπεγράφη σήμερα Συμφωνία ύψους €20 εκ., μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (€10 εκ.) και της Τράπεζας Κύπρου (€10 εκ.), για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE.

Η Συμφωνία αφορά στο πρώτο προϊόν της Πρωτοβουλίας JEREMIE για την Κύπρο, μία νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση που έχει ως στόχο τη στήριξη της επέκτασης και ανάπτυξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με δάνεια ύψους μέχρι €100,000, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Τράπεζα Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διαχειριστή του Ειδικού Ταμείου (Holding Fund) της Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο. Το Ειδικό Ταμείο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013»

Τα νέα αυτά δάνεια αναμένεται να δοθούν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε ότι αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης. Σημειώνεται επίσης ότι, τα εν λόγω δάνεια στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και της προώθησης σχεδίων που αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αναφερόμενος στην υπογραφή της Συμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «Αυτή η νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση της πιστωτικής κρίσης, και αναμένεται να βοηθήσει πραγματικά τις ανάγκες των εν λόγω επιχειρήσεων».

Ο Πρώτος Γενικός Διευθυντής του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή, τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας είναι πολύ ουσιαστική, αφού «με το προϊόν JEREMIE η Τράπεζα Κύπρου κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο της οικονομίας, προσφέροντας μάλιστα ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, καλύπτοντας έτσι πραγματικές ανάγκες των ΜΜΕ και στην κατάλληλη στιγμή».

Εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στην Κύπρο, στα πλαίσια των οποίων εντάσσεται και η Πρωτοβουλία JEREMIE, ο Διευθυντής Προγραμματισμού του Γραφείου Προγραμματισμού κ. Κώστας Ιακώβου ευχαρίστησε και συνεχάρη τις δύο πλευρές για την επίτευξη της εν λόγω Συμφωνίας και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους όπως συμβάλουν ενεργά στην επίτευξη του κοινού στόχου για στήριξη των ΜΜΕ. Όπως δήλωσε, «Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης».

Σημειώνεται ότι, η Συμφωνία αυτή αποτελεί προϊόν της πρώτης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE, κατά την διαδικασία της οποίας η Τράπεζα Κύπρου έχει επιλεγεί ως ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής για την προώθηση και εφαρμογή του πρώτου χρηματοπιστωτικού προϊόντος του JEREMIE στην Κύπρο.

Σημειώνεται επίσης ότι, στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το δεύτερο προϊόν της Πρωτοβουλίας JEREMIE, το οποίο αφορά στην κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, στα πλαίσια ενός νέου χαρτοφυλακίου δανείων προς ΜΜΕ.


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page