Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 04/06/2010
Θέμα : Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κατασκευή και λειτουρ

Το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως Ενδιάμεσος Φορέας για τις παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» καλεί το Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου (ως Δικαιούχο) να υποβάλει πρόταση έργου για:

Κατασκευή και λειτουργία πολυλειτουργικού έργου για τη διοργάνωση πολιτιστικών και συναφών εκδηλώσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική)) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 34.300.000 ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 20.000.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουλίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση των απαιτούμενων εντύπων ο Δικαιούχος μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Ελέγχου:

Άννα Πιτσιλλίδου, τηλ. 22800123, apitsilidou@mcw.gov.cy

Άννα Μιχαλοπούλου, τηλ 22800283, amichalopoulou@mcw.gov.cy

Πρόσκληση
 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page