Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 28/05/2010
Θέμα : Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προκηρύσσει πρόσκληση για συμμετοχή στα Προγράμματα «Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού - Εκμάθηση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για οικονομικά αδρανείς γυναίκες».

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες ένταξής / επανένταξής τους στην εργασία με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης.

Τα προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 και θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης των οικονομικά αδρανών γυναικών στο θέμα Εκμάθηση / χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες ένταξής / επανένταξής στην εργασία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι δωρεάν. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος θα καταβληθεί από την ΑνΑΔ στις συμμετέχουσες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία, επίδομα κατάρτισης €8 για κάθε ώρα κατάρτισης (μείον 6,8% για Κοινωνικές Ασφαλίσεις).

Θα πραγματοποιηθούν τρία προγράμματα διάρκειας 100 ωρών το καθένα και θα καλύψουν τις περιοχές Λευκωσίας – Λεμεσού.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο : 7000 4000, στην ιστοσελίδα www.educyber.com.cy και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@educyber.com.cy.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τις 9:30 – 13:30 μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαϊου 2010.

Πρόσκληση


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page