Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 16/02/2010
Θέμα : Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Η υπομονάδα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, θα πραγματοποιήσει σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα μεταξύ 1ης-31 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 3ου ορόφου στο Γραφείο Προγραμματισμού. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

1-3 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΤΠΑ/ΤΣ
3-5 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΚΤ
8-10 Μαρτίου ΕΦΙΙ και ΕΦIV (ΣΧ)
10-12 Μαρτίου ΕΦΙΙ και ΕΦIV (ΣΧ)
15-17 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΤΠΑ/ΤΣ
18-19 Μαρτίου ΑΠ,ΑΕ,ΔΑ για ελέγχους, επαληθεύσεις, επισκοπήσεις
22-24 Μαρτίου Δικαιούχοι ΕΚΤ
29-31 Μαρτίου Δικαιούχοι

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείστε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Κυριάκο Ξυλάρη kxylaris@planning.gov.cy με τα ονόματα, τηλέφωνα, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων καθώς επίσης και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή στο τηλέφωνο 22602889.


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page