Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 03/02/2010
Θέμα : Εγκύκλιος για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοπο

Το Γραφείο Προγραμματισμού ως Διαχειριστική Αρχή έχει εκδώσει και αποστείλει Εγκύκλιο προς τους Ενδιάμεσους Φορείς με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και την «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές παρουσιάστηκαν στα πλαίσια πρόσφατου Σεμιναρίου για τις «Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2010 στη Λευκωσία.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές μαζί με τα Παραρτήματα βρίσκονται στην ειδική ενότητα Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια της παρούσας ιστοσελίδας.


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page