Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 25/01/2010
Θέμα : Σεμινάρια Διαχειριστικής Αρχής

To Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με θέμα τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω Ταμεία.

Τα σεμινάρια έχουν σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία και διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειών για πιστοποίηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν/πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενταγμένων έργων. Στα πλαίσια των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής για (α) τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης της Συμβασιοποίησης Έργων Δημοσίων Συμβάσεων και Σχεδίων Χορηγών», (β) τις «Διαδικασίες Χρηματορροών», (γ) τις «Διαδικασίες Επαληθεύσεων», και (δ) τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης της Υλοποίησης» για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα διοργανώνονται τα ακόλουθα σεμινάρια:

  1. Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, 18 Ιανουαρίου 2010.
  2. Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, 25 Ιανουαρίου 2010.
  3. Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 27 Ιανουαρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αντωνία Ομήρου (τηλ. 22602851, aomirou@planning.gov.cy).

Υλικό για τα εν λόγω σεμινάρια θα βρείτε στην ειδική ενότητα «Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση» --> «Σεμινάρια/Εργαστήρια» της παρούσας ιστοσελίδας. 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page