Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 09/07/2009
Θέμα : Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE

Το Γραφείο Προγραμματισμού και το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο προγραμματίζουν από κοινού τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στην Κύπρο (αίθουσα εκδηλώσεων Υπ. Οικονομικών) στις 9 Ιουλίου 2009, αναφορικά με την κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE (επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση).

Στην εν λόγω εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, ενώ την εισαγωγική ομιλία θα απευθύνει ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού Δρ. Ανδρέας Μολέσκης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την Πρωτοβουλία JEREMIE και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προτείνονται για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας στην Κύπρο. Η εν λόγω Πρωτοβουλία στοχεύει ουσιαστικά στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page