Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 08/07/2009
Θέμα : Προκήρυξη ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολο

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ως ο Αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας,
ανακοινώνει την προκήρυξη της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 (ΔΕΣΜΗ 2009-2010). Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010
εμπίπτει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα», και πιο συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Κοινωνία
της Γνώσης και Καινοτομία» και στον Ειδικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Διευκόλυνση της Καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής σε προτάσεις έργου της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 έχουν
ερευνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές και
επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, δημόσιες
υπηρεσίες, κοινωφελείς οργανισμοί, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές,
φοιτητές και μαθητές.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων καθορίζεται από το ανάλογο πρόγραμμα-
δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο ΙΠΕ,
στο τηλέφωνο 22205000 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ipe@research.org.cy. Επιπρόσθετα, όλες οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και
τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται αναρτημένες στον Ιστοχώρο του ΙΠΕ
http://www.research.org.cy


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page