Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 12/05/2009
Θέμα : Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE

Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για βοήθεια χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), προχώρησαν πρόσφατα στην υπογραφή Χρηματοδοτικής Συμφωνίας ύψους €20 εκ., στα πλαίσια υλοποίησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο, για τη στήριξη των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που εκπροσωπείται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβουλίας από το ΕΤΕ. Στόχος της πρωτοβουλίας JEREMIE είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω ειδικά διαμορφωμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, στις χώρες και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υπογραφή της πιο πάνω Συμφωνίας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ορίσει το ΕΤΕ, ως επίσημο διαχειριστή του Ειδικού Ταμείου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας στην Κύπρο (JEREMIE Holding Fund Manager). Το ΕΤΕ, σε συνεργασία με τοπικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, θα έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως  δάνεια, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια για τη στήριξη επιλέξιμων ΜΜΕ.

Η υπογραφή της Συμφωνίας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, δεδομένου ότι τα προϊόντα που προτείνονται για εφαρμογή της πρωτοβουλίας αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδεχομένως υπό τη μορφή ελκυστικών επιτοκίων, μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους αποπληρωμής δανείου και  περιόδους χάριτος και χαμηλότερες εγγυητικές εξασφαλίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ στην Κύπρο (http://www.structuralfunds.org.cy) την ενότητα για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες - JEREMIE.
 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page