Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 03/04/2009
Θέμα : Εγκύκλιος Διαχειριστικής Αρχής προς Ενδιάμεσους Φο
Η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε στις 3 Απριλίου 2009, προς τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις Διαδικασίες Επαληθεύσεων για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Στόχος των επαληθεύσεων είναι να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα, κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών έτσι που να καταστεί δυνατή η έγκαιρη πιστοποίηση και απορρόφηση των κονδυλίων που δεσμεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα προαναφερθέντα ταμεία στην Κύπρο κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Το σχετικό έντυπο, τα παρατήματα του και οι πρότυποι πίνακες εργασίας είναι διαθέσιμοι στην ενότητα «Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια».
 

 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page