Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΣΟΡΑΣΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΣΟΡΑΣΙΟ

Η Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της ΕΕ, κυρία Ντενίς Σοράσιο πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2008 και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τόσο κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006 όσο και για την περίοδο 2007-2013.

Η κα Σοράσιο είχε συνάντηση με τον κ. Ανδρέα Μολέσκη, Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, που έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων. Συναντήθηκε επίσης με τους Γενικούς Διευθυντές των κύριων φορέων υλοποίησης των Προγραμμάτων, όπως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της κας Σοράσιο σε έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006, όπως είναι το Πολυδύναμο Κέντρο στην Παλιά Λευκωσία, ο παιδοκομικός σταθμός Πυργών, τα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και κατάρτιση κωφών σε νέες τεχνολογίες.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies