Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 26/02/2009
Θέμα : Εγκύκλιος για Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων

Η Διαχειριστική Αρχή εξέδωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2009, εγκύκλιο προς τους Ενδιάμεσους Φορείς με κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη διαδικασία δημοσιοποίησης των Δικαιούχων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, τα ονόματα των Δικαιούχων μαζί με τους τίτλους των έργων που θα υλοποιήσουν και το ποσό δημόσιας δαπάνης που χορηγείται, θα ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης σχετικού καταλόγου, στην ενότητα «Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων» της παρούσας ιστοσελίδας. Την εν λόγω εγκύκλιο, που σκοπό έχει τη διευκρίνιση/επεξήγηση/αποσαφήνιση των πληροφοριών που απαιτείται να συλλέγονται και να δημοσιοποιούνται καθώς και τη συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας συλλογής τους, μπορεί κανείς να βρει στην ενότητα «Εγκύκλιοι/Εγχειρίδια».


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page