Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 14/11/2008
Θέμα : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΣΟΡΑΣΙΟ

Η Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της ΕΕ, κυρία Ντενίς Σοράσιο πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2008 και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τόσο κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006 όσο και για την περίοδο 2007-2013.

Η κα Σοράσιο είχε συνάντηση με τον κ. Ανδρέα Μολέσκη, Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, που έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων. Συναντήθηκε επίσης με τους Γενικούς Διευθυντές των κύριων φορέων υλοποίησης των Προγραμμάτων, όπως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της κας Σοράσιο σε έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006, όπως είναι το Πολυδύναμο Κέντρο στην Παλιά Λευκωσία, ο παιδοκομικός σταθμός Πυργών, τα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και κατάρτιση κωφών σε νέες τεχνολογίες. 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page