Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρόσκληση Προκήρυξης Σχεδίου για Επιχορήγηση
Πρόσκληση Προκήρυξης Σχεδίου για Επιχορήγηση

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του παρόντος Σχεδίου, ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας». Το Σχέδιο αυτό, που προκηρύσσεται για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης 2007-2009 του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας εργασίας με μετάβαση από θέσεις εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας σε θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας και προνοεί την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για σχεδιασμό, επεξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 29 Μαϊου 2009 - 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Η προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα του Σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa). Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προμήθεια εντύπων μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς Παραγωγικότητας, Δρα Χριστόφορο Μαρκίδη (τηλ.: 22806158, φαξ: 22376872 και email: cmarkides@kepa.mlsi.gov.cy) και κυρία Χριστιάνα Χριστοδούλου (τηλ.: 22806119, φαξ: 22376872 και email: cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy).

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies