Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Σεμινάριο Διαχειριστικής Αρχής

Σεμινάριο Διαχειριστικής Αρχής

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, διοργανώνει Σεμινάριο για τις «Διαδικασίες Χρηματορροών και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 και ώρα 08:00 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στην Λευκωσία.

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία και διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειών για πιστοποίηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν/πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενταγμένων έργων. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής για (α) τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης της Συμβασιοποίησης και Πορείας Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων», (β) τις «Χρηματορροές», (γ) την «Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου», και (δ) τις «Διαδικασίες Επαληθεύσεων» για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ερατώ – Ιωάννα Σαρρή (τηλ. 22602827, esarri@planning.gov.cy).

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies