Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

H Διαχειριστική Αρχή καλεί τους ακόλουθους Δικαιούχους:

o Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
o Γενικό Λογιστήριο (Αρχή Πιστοποίησης),
o Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου,
o Τμήμα Εργασίας,
o Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
o Κέντρο Παραγωγικότητας,
o Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο,
o Δικαιούχο Διαχειριστικής Αρχής για τα Έργα Τεχνικής Βοήθειας,

να υποβάλουν προτάσεις έργων προκειμένου να ενταχθούν και συγχρηματοδοτηθούν στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα έργα αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων οι οποίες εντάσσονται σε δυο κύριες θεματικές
προτεραιότητες:

- Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση

- Μελέτες- Αξιολόγηση – Δημοσιότητα

Ο συνολικός προϋπολογισμός [δημόσια δαπάνη (εθνική + κοινοτική)] της παρούσας
πρόσκλησης είναι: €4.000.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ).

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων από 27 Οκτωβρίου 2009 μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2009.

Η εν λόγω Πρόσκληση μαζί  με τα συνημμένα έγγραφα,βρίσκεται στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» της παρούσας ιστοσελίδας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, ο Δικαιούχος μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιους Λειτουργούς:
Εβίτα Μιχαηλίδου, τηλ. 22602860, emichaelides @ planning . gov . cy
Ελεάνα Θεοδούλου, τηλ. 22602813, etheodoulou @ planning . gov . cy
Ντάινα – Κωνσταντίνα Δημητρίου, τηλ. 22602835, ddemetriou @ planning . gov . cy

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies