Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Σεμινάρια Διαχειριστικής Αρχής

Σεμινάρια Διαχειριστικής Αρχής

To Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με θέμα τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω Ταμεία.

Τα σεμινάρια έχουν σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία και διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειών για πιστοποίηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν/πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενταγμένων έργων. Στα πλαίσια των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής για (α) τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης της Συμβασιοποίησης Έργων Δημοσίων Συμβάσεων και Σχεδίων Χορηγών», (β) τις «Διαδικασίες Χρηματορροών», (γ) τις «Διαδικασίες Επαληθεύσεων», και (δ) τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης της Υλοποίησης» για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα διοργανώνονται τα ακόλουθα σεμινάρια:

Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, 18 Ιανουαρίου 2010.
Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, 25 Ιανουαρίου 2010.
Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 27 Ιανουαρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αντωνία Ομήρου (τηλ. 22602851, aomirou@planning.gov.cy).

Υλικό για τα εν λόγω σεμινάρια θα βρείτε στην ειδική ενότητα «Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση» --> «Σεμινάρια/Εργαστήρια» της παρούσας ιστοσελίδας. 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies